HET OUDERSCHAP

Verschillende typen vaderschap, waar de wet automatisch rechtsgevolgen aan verbindt. Bovenstaand schema laat zien welke rechten en plichten zijn verbonden aan de verschillende typen ouderschap. Heeft u hier vragen over, neem dan contact met ons op.

Mw. mr. Sirin Ayangil geeft regelmatig lezingen over dit onderwerp. Wilt u ook een lezing bijwonen, mail ons dan.