Actueel

De kogel is door de kerk

Vanaf 1 januari 2023 geldt voor ongehuwde ouders dat zij beiden van rechtswege het gezamenlijk gezag krijgen als de vader het kind erkent.

Op dit moment geldt dat de moeder het eenhoofdig gezag heeft indien de ouders naast de erkenning bij de gemeente geen gezamenlijk gezag bij de rechtbank aanvragen.

In de praktijk zorgt dit voor veel problemen. Met name op het moment dat de ouders hun relatie verbreken. De moeder is dan immers ‘kapitein op het schip’ en bevoegd om de meeste beslissingen ten aanzien van het kind eenzijdig te nemen.

Voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2023 geldt nu dus dat bij erkenning ook automatisch het gezamenlijk gezag volgt.

Let wel! Indien u als vader het kindje nu tijdens de zwangerschap voor 1 januari 2023 al heeft erkend, dan gelden de oude regels en dient u alsnog het gezag middels de rechtbank aan te vragen ook al wordt het kindje na 1 januari geboren.

Heeft u vragen ten aanzien van het gezag? Of andere familierechtelijke vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!