Diensten

ADVOCATUUR   |   MEDIATION   |   BIJZONDER CURATORSCHAP

ADVOCATUUR

Wanneer u een (dreigend) conflict heeft met een ander op zakelijk of privé gebied, is het vaak zinvol om juridisch te worden bijgestaan. Wij staan klaar voor u het beste resultaat te behalen.

Rechtsgebieden

MediatION

Wanneer u bij een geschil zoals bijvoorbeeld een echtscheiding of burenconflict gezamenlijk een oplossing wilt vinden, kunnen wij u hierbij helpen middels mediation. Tijdens de mediation gaan we op zoek naar het beste compromis in een veilige en vertrouwde omgeving voor beide partijen. Wij geven gedurende de mediation veel aandacht aan de onderlinge communicatie. Deze kan vanwege spanningen en emoties namelijk erg vertroebeld zijn. Door zaken over en weer uit te spreken kan er uiteindelijk gekomen worden tot een uitkomst die voor beide partijen gewenst is.

De voordelen van mediation in geval van echtscheidingen zijn:

Rechtsgebieden

Curatoren

De bijzondere curator in jeugdzaken (BCJZ) is er speciaal om de belangen van minderjarige kinderen te behartigen in rechtszaken waarbij het veelal gaat om omgangs- of gezag vraagstukken. De rechtbank kan ons hierin ambtshalve benoemen, maar ook iedere belanghebbende kan hiertoe verzoeken. Als bijzondere curator vertegenwoordigen wij het kind in deze zaken en is het onze taak om uiteindelijk tot een advies te komen richting de rechter waarbij de belangen van het kind leidend zijn.

Tarieven

Wij werken uitsluitend op basis van een vast uurtarief (excl. BTW) of volgens een vooraf overeengekomen vaste prijs (afhankelijk van de zaak). Alle kosten zullen open en transparant tijdens het eerste gesprek worden besproken. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent. 

Verder verlenen wij in het geval u een beperkt inkomen heeft ook rechtsbijstand op basis van een toevoeging. De kosten worden in dat geval grotendeels door de Raad van Rechtsbijstand gedragen.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? We kunnen samen kijken of uw zaak bij de verzekering voor vergoeding in aanmerking komt. Het is hierbij van belang dat er in het geval van een procedure altijd sprake is van een vrije advocaatkeuze.  U hoeft in dat geval dus de zaak niet te laten behandelen door de verzekering.

Bent u op zoek naar een ADVOCAAT, mediator of curator?

Neem vrijblijvend contact met ons op!