Diensten

Wij zijn gespecialiseerd in juridische bijstand, mediation en curatorschap, in met name het personen- en familierecht, jeugdrecht en ondernemingsrecht. We proberen bij elke case alles eruit te halen wat erin zit en doen dit met een enorme gedrevenheid en passie. Tijdens ons eerste gesprek bespreken we uw specifieke situatie en bekijken hoe we u kunnen helpen en welke procedure we gaan volgen.

Juristen

Wanneer u een (dreigend) conflict heeft met een ander op zakelijk of privé gebied, is het vaak zinvol om juridisch te worden bijgestaan. Onze juristen staan klaar om voor u het beste resultaat te boeken.

Rechtsgebieden

Mediators

Wanneer u bij een geschil zoals bijvoorbeeld een echtscheiding of arbeidsconflict gezamenlijk een oplossing wilt vinden, kunnen onze mediators u hierbij helpen. Tijdens de mediation gaan we op zoek naar het beste compromis in een veilige en vertrouwde omgeving voor beide partijen. Wij geven gedurende de mediation veel aandacht aan de onderlinge communicatie. Deze kan vanwege spanningen en emoties namelijk erg vertroebeld zijn. Door zaken over en weer uit te spreken kan er uiteindelijk gekomen worden tot een uitkomst die voor beide partijen gewenst is.

De voordelen van mediation in geval van echtscheidingen zijn:

Rechtsgebieden

Curatoren

De bijzondere curator in jeugdzaken (BCJZ) is er speciaal om de belangen van minderjarige kinderen te behartigen in rechtszaken waarbij het veelal gaat om omgangs- of gezag vraagstukken. De rechtbank kan ons hierin ambtshalve benoemen, maar ook iedere belanghebbende kan hiertoe verzoeken. Als bijzondere curator vertegenwoordigen wij het kind in deze zaken en is het onze taak om uiteindelijk tot een advies te komen richting de rechter waarbij de belangen van het kind leidend zijn.

Tarieven

Wij werken uitsluitend op basis van een vast uurtarief (excl. BTW) of volgens een vooraf overeengekomen totaalprijs. Alle kosten zullen open en transparant tijdens het eerste gesprek worden besproken. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? We kunnen samen kijken of uw zaak bij de verzekering voor vergoeding in aanmerking komt. Het is hierbij van belang dat er altijd sprake is van een vrije keuze van jurist. U hoeft dus de zaak niet te laten behandelen door de verzekering.

Bent u op zoek naar een jurist, mediator of curator?

Neem vrijblijvend contact met ons op!