Actueel

Dubbele achternaam voor kinderen mogelijk

Veel stellen kiezen er de laatste jaren voor om bij hun huwelijk elkaars achternaam aan te nemen. Beide echtgenoten krijgen dan een dubbele achternaam.

Maar tot voor kort konden de uit het huwelijk geboren kinderen slechts één achternaam hebben.

Veel ouders vonden dit onprettig en wilden dat hun kinderen dezelfde dubbele achternaam kregen.

De wetgever heeft in deze mogelijkheid voorzien en heeft op 29 juni 2022 een overgangsregeling aangenomen waarbij voor kinderen die op of na 29 januari 2019 zijn geboren, met terugwerkende kracht voor de dubbele achternaam gekozen kan worden. Hierbij geldt wel dat het oudste kind uit het gezin op of na 29 januari 2019 geboren dient te zijn.

Uiteraard is de dubbele achternaam een keuze van de ouders. Indien de ouders geen keuze maken krijgen kinderen die buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden geboren automatisch de achternaam van de moeder, tenzij de vader het kind erkend. Kinderen die binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden geboren krijgen automatisch de achternaam van de vader.

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u uw (achter)naam wijzigen? Neem dan contact met ons op, dan bespreken we samen uw mogelijkheden.